The Tøndermarsken at Højer Mølle

Exhibition, 2019